Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de Kinderopvang

Impressie van projecten tijdens het Speelwerksymposium, 2009 te Scheerwolde.
De slideshow bestaat uit twee thema's: 'Groot en Klein' / 'Huis'.

(duur:5'35")

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor dit project is op drie locaties gewerkt met de methode Piramide, aangepast voor verticale groep kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Tevens is er gezocht naar afstemming met onderwijs en peuterspeelzaalwerk. Dit vraagt door de plattelandssituatie om lokale oplossingen.
De training is uitgevoerd door het ABCG (Advies- en Begeleidings Centrum voor kindgerichte organisaties in Noord-Nederland).

©2009: Gerard Kuster | www.gerardkuster.nl