Herroepingsrecht

Niet tevreden? U mag uw bestelling binnen 14 dagen terugsturen en u krijgt het geld terug.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht.

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Kosten in geval van herroeping.

1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van verzending voor zijn rekening.

2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Wij raden aan om bij het postkantoor of het verzendbedrijf een bewijs van afgifte te vragen waarop de barcode van de retourzending staat.

Retourzending aan:

Gerard Kuster Fotografie
Coba Kellingstraat 42
7558 ZA Hengelo

Heeft u vragen over dit herroepingsrecht, stuur dan een email met uw gegevens naar: info@gerardkuster.nl